PREZENTAREA MASTERULUI

Admitere Master MRU – Sesiunea Iulie 2020

students

Detalii aici:

https://sas.unibuc.ro/admitere-master-2020

Precizare: Tema eseului este la alegerea candidatului, la fel şi bibliografie, cu condiţia să aparţină domeniului HR.

BusinessAndManagement

 

 

 

unibuc

logo_cu_patratSAS

Misiunea programului

Programul de masterat în MRU îşi propune formarea de specialişti în resurse umane, care prin intermediul curriculumului propus să își dezvolte competenţele profesionale și transversale necesare vieții de muncă atât în organizaţiile sectorului privat (pentru profit și non-profit), cât și în organizațiile sectorului public.

bigstock-creative-splash-penci_475223

Suntem preocupați de dezvoltarea continuă a acestui program de studii, atât curricular, cât și ca relaționare cu piața muncii, astfel încât să ne situăm întotdeauna pe primul lor în rândul instituțiilor de învățământ superior care oferă programe similare în Romania. În acest context, programul de masterat în MRU este cel mai bine cotat program de către angajatori şi cel mai solicitat de către candidaţi. Această situație este susținută și de ierarhizarea domeniului de sociologie, în care acest program este acreditat, pe prima poziție (clasa A), în urma exercițiului de ierarhizare desfășurat în 2011 de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

De asemenea, ne propunem să atragem și să întărim colaborarea cu profesioniștii de valoare, cu o contribuție recunoascută pe piața muncii din România, care să susțină cursurile oferite în cadrul programului.

 

Obiectivele şi conţinutul specializării

 

În ultimii ani, cererea de forţă de muncă specializată în gestionarea şi administrarea diferitelor resurse relevante organizaţiilor a crescut simţitor pe piaţa muncii din România. Departamentele de resurse umane ale organizaţiilor – din toate cele trei sectoare: privat pentru profit, privat non-profit și public – îşi diversifică şi își redefinesc funcţiile în conformitate cu dinamismul contextului socio-economic românesc dar şi cu teoriile moderne în domeniul managementului organizaţiilor, având în vedere rapida integrare a organizaţiilor româneşti în peisajul economiei globalizate.

Managementului resurselor umane a devenit un domeniu de sine stătător, desprinzându-se definitiv de sub tutela studiilor organizaţionale mai generale sau a managementului ca domeniu de studiu. Nevoia dezvoltării unei astfel de formări profesionale la nivel universitar este evidentă.

Good Relationships_snapphoto_226x150

Expertiza Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială într-un astfel de proces de formare este dată de deschiderea socială mai largă în raport cu activităţile de management organizaţional oferite de cursurile elaborate în cadrul modulului de sub-specializare în managementul organizaţional din cadrul Departamentului de Sociologie.

Specializarea universitară din cadrul Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială a dezvoltat o bază coerentă şi concertată de cunoaştere în domeniul organizaţional. Programul de masterat în MRU a îmbogăţit si continuă să imbogăţească experienţa facultăţii prin parteneriatele realizate cu specialişti de vârf în domeniul resurselor umane care lucrează în prestigioase firme din mediul de afaceri românesc.

Training_Sturti_226x150

Piaţa resurselor umane este în momentul de faţă în România în plină expansiune, numărul firmelor româneşti în aceste domenii crescând permanent, în paralel cu cele multinaţionale prezente în România încă de la începutul anilor ’90.

Un alt avantaj pe care un astfel de masterat îl poate oferi absolvenţilor săi este acela al priorităţii în ocuparea locurilor de muncă în departamentele de resurse umane ale organizaţiilor în care lucrează deja. Acest lucru este valabil atât pentru organizaţiile private, din mediul de afaceri, cât şi pentru organizaţiile administraţiei publice sau cele din sectorul non-guvernamental. O altă oportunitate pentru studenții care termină acest masterat este aceea a angajării în cadrul firmelor de consultanţă organizaţională, recrutare de personal sau plasare a forţei de muncă.

 

Structura şi managementul masteratului

Teamwork_skynesher_226x150Programul de masterat în MRU are o durată de 4 semestre. Fiecare semestru are minimum 30 de credite. În total, absolvenții acestui program beneficiază după absolvirea cursurilor de un număr de 121 de credite. Disertația este evaluată cu un număr de 20 de credite. Coordonatorul acestui program este Prof. Univ. Dr. Marian Preda. În același timp, la nivelul programului de masterat în Managementul Resurselor Umane, funcționează o echipă de management, compusă din trei persoane (cadre didactice care predau în cadrul programului), printre care și coordonatorul programului de masterat. Aceasta echipa de management se preocupă, printre altele, de: a) înregistrarea anuală a feedback-ul și reacțiilor angajatorilor cu privire la calitatea absolvenților produși; b) de a păstra și cultiva relația cu alumni; c) de a asigura că la nivelul conținutului curriculumului sunt integrate ultimele noutăți în domeniu. De asemenea, această echipă de management, analizează anual informal necesitățile pe care derularea programului le implică și încearcă dezvoltarea unor strategii de satisfacere cât mai eficientă a acestora.

Orar

 

Cursurile se desfășoară în intervalul orar 16,00 -20,00, cinci zile pe săptămână. Orarul poate fi consultat pe pagina de web a Facultății (adresa: http://sas.unibuc.ro/index.pl/orar_ro), atât în varianta ”Orar profesori” (care permite identificarea cursurilor și seminariilor susținute de cadrele didactice ale programului – orarul are ca si criteriu de organizare a informatiei profesorii), cât și în varianta ”Orar studenți” (care permite identificarea modului în care cursurile și seminariile sunt programate în timpul săptămânii – orarul are ca si criteriu de organizare a informatiei programele de studiu la care sunt inregistrati masteranzii).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s